Aanmelden als bloeddonor 10 redenen om donor te worden Informatie over bloed geven Informatie over stamceldonatie
Bloed geven
Donoraanmeldingen 5482

Privacy Policy


Beheer

De website Bloedgeven.nl staat onder beheer van Floris Lindeman. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.bloedgeven.nl.


Cookies

  • Bloedgeven.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Bloedgeven.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

  • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

  • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Bloedgeven.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website http://www.bloedgeven.nl.


Disclaimer

Bloedgeven.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het gebruik van de website Bloedgeven.nl is voor eigen risico. Bloedgeven.nl heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan zijn dat deze website of de website waar door Bloedgeven.nl naar is verwezen, informatie verstrekt die onjuist of onvolledig is. Bloedgeven.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie over internet in de ruimst mogelijke zin en interpretatie, waaronder meegeteld storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten van Bloedgeven.nl via deze website of anderszins langs elektronische weg. Bloedgeven.nl is niet aansprakelijkheid voor schade welke verband houdt met het gebruik van de website in de ruimst mogelijke zin en interpretatie, daaronder inbegrepen schade veroorzaakt door virussen, spam en trojan horses etc. Bloedgeven.nl is nimmer aansprakelijk voor de informatie die zonder diens toestemming door derden op de website is geplaatst.

Alle intellectuele rechten van deze website en informatie zijn, tenzij anders is vermeld, in eigendom van Bloedgeven.nl, de auteursrechten daaronder inbegrepen. Het is niet toegestaan om informatie van deze website of een gedeelte hiervan te verveelvoudigen en/ of te verspreiden en / of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Bloedgeven.nl


De Privacy Policy voor Aanmeldingen is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die zich aanmeldt via Bloedgeven.nl.

1. Gegevens die door de bezoekers die zich aanmelden als bloeddonor ingevuld worden, kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1a Het verwerken van de aanmelding.

1b Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op de aanmelding, zoals, maar niet beperkt tot, een mail met bevestiging van de aanmelding.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van nieuwe (belangrijke) ontwikkelingen met betrekking tot Bloedgeven.nl

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door bezoekers die zich aanmelden als bloedonor aan Bloedgeven.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2b De gegevens worden doorgegeven aan Sanquin Bloedvoorziening, die de verdere afhandeling van de aanmelding voor zijn rekening neemt.

3. Beveiliging De gegevens die de klant aan Bloedgeven.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Volg ons op

Bloed geven op Facebook Bloed geven op twitter

Bloedgeven.nl is een initiatief van Floris Lindeman | Privacy policy | Contact