Aanmelden als bloeddonor 10 redenen om donor te worden Informatie over bloed geven Informatie over stamceldonatie
Bloed geven
Donoraanmeldingen 5415

informatie over bloed geven

Wat is een bloeddonatie?


Een bloeddonatie is een vrijwillige afgifte van bloed door een bloeddonor. Het bloed kan bestemd zijn voor een patiŽnt die een bloedtransfusie nodig heeft, maar ook voor de fabricage van medicijnen. Een bloeddonatie vindt meestal plaats op een bloedbank, waarna het bloed getest en bewerkt wordt, voordat het naar een patiŽnt in een ziekenhuis gaat.


Belangeloos


In Nederland bent u belangeloos bloeddonor, dat wil zeggen dat u geen geld of een andere beloning ontvangt voor het gegeven bloed. Bij mijlpalen als 5, 10 en 20 keer doneren, ontvangt u wel een symbolische blijk van dank. Veel bloeddonoren zien het feit dat zij met het doneren van bloed een maatschappelijk nuttig doel dienen als een vorm van beloning op zich.


Een donatie in de praktijk


Voorafgaand aan iedere afname vult u een vragenlijst in met vragen over uw levensstijl, gezondheidstoestand, medicijngebruik en recente medische behandelingen. Voorts wordt uw bloeddruk en het hemoglobinegehalte ('ijzer') elke keer gemeten. Doel hiervan is om te kijken of u gezond genoeg bent om bloed te kunnen en mogen geven. Enerzijds wil men de ontvanger beschermen tegen bloed van 'slechte' kwaliteit en anderzijds wil men voorkomen dat de gezondheid van u als donor door de donatie zal worden geschaad. Na deze screening volgt de afname: de donor neemt plaats in een afnamestoel of -bed en er wordt een naald aangebracht. Het bloed stroomt via een slangetje in een plastic zak. Het duurt zeven tot twaalf minuten voordat de zak vol is. Het doneren is niet pijnlijk: een donor voelt de prik in de arm, maar dit gevoel ebt al na enige seconden weg, waarna men wacht totdat de ingestelde hoeveelheid afgenomen is.

Aanmelden als bloeddonor

Volg ons op

Bloed geven op Facebook Bloed geven op twitter

Bloedgeven.nl is een initiatief van Floris Lindeman | Privacy policy | Contact